Försvarsminister Niinistö sågas för uttalanden om krigsövning – ”kanske han hade bråttom att ta på sig kamouflagekläderna”, svenska.yle.fi

När USA:s försvarsminister James Mattis besökte Finland hade Niinistö uttryckt att Finland bör ordna en storkrigsövning som motsvarar Sveriges Aurora-övning. Niinistö hade även diskuterat krigsövningen med Mattis…

President Sauli Niinistö uppmanade försvarsministern att använda termen ”huvudkrigsövning”, som ordnas i slutet av alla beväringars värnpliktstjänst…

Enligt försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml.) var ”storkrigsövning” ett misslyckat ordval av försvarsminister Niinistö. Enligt Niinistö har han aldrig använt ordet.

– En övning där man skulle träna på att ta emot internationellt militärt stöd skulle vara en bra idé, säger han.

Försvarsutskottets vice ordförande Mika Kari anser att Niinistö var förhastad i sina uttalanden. Kari tycker det är frustrerande att Niinistö uttalade sig om en krigsövning till andra länder. Särskilt utan att ha diskuterat saken med president Sauli Niinistö…

Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki förhörde försvarsministern i det utrikespolitiska utskottet.

– Att försvarsministern kringgår utrikes- och försvarspolitisk ledning bådar inte gott för Finlands utrikespolitiska trovärdighet. Läs artikel