Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen: De nya planen fyller samma funktion som de nuvarande, svenska.yle.fi

De F-35-jaktplan som Finland skaffar har de egenskaper som behövs för att försvara Finland på 2030-talet, säger Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen. Enligt honom kommer planen att fylla samma roll som dagens Hornetplan. Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen intervjuades i Yles Morgonettan på lördagen. Där fick han frågan om Finland med planköpet får sådana vapentyper som landet hittills inte har haft. Svaren är rätt torftiga.

– Dagens Hornetplan kan operera från luften mot mål på marken och från luften mot mål i luften så på den punkten blir det ingen förändring, sade Kivinen.

Han poängterar att beslut om eventuell ytterligare bestyckning av planen fattas senare.

– Jaktplanspaketet är dimensionerat så att hela Finland kan försvaras, det är det som är avsikten med det, tillägger han.

Kivinen ser i alla fall inget militärt hot mot Finland just nu.

– Det finns militär potential i vår omgivning, men den förvandlas till ett hot först när någon beslutar sig för att ta den i användning, formulerar han sig.

Inte heller konflikten kring Ukraina utgör något direkt hot mot Finland, enligt Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen.

– Det finns ingen sådan verksamhet i vårt närområde som ger orsak till oro.

På frågan hur det påverkar Finland ifall Ukrainakonflikten leder till att Ryssland genomför en militär attack, lyder svaret:

– Vi anpassar alltid vår verksamhet enligt rådande omständigheter. Läs intervjun