Forsvaret er hele rigsfællesskabets forsvar, fmn.dk

Trine Bramsen, forsvarsminister

Da jeg fornylig var i Grønland, slog det mig igen, hvor smukt Grønland er. Jeg bliver altid overvældet over naturen, der i hvert fald er noget helt andet end de bløde bakker på Sydfyn, hvor jeg er vokset op. Grønland er noget helt særligt. Det skal vi bevare og passe på.

Det gælder ikke kun naturen. Men også alle jer, der bor i Grønland. For alle i rigsfællesskabet skal kunne føle sig sikre og trygge. Uanset om man bor i Nyborg eller Nuuk.

Arktis udvikler sig på grund af klimaforandringerne. Forventningen er, at sejlruter de kommende år vil ændres. Nye passager vil åbne sig. Det er den primære baggrund for den stadig større bevågenhed, som Arktis har fået – både politisk og militært.

Retten til fri sejlads er en vigtig værdi – ikke mindst for rigsfællesskabet, hvor de maritime erhverv har stor betydning. Det er baggrunden for, at vi skal holde nøje øje med de aktiviteter der foregår i Arktis i disse år. Og det er baggrunden for, at vi i de kommende år skal være bedre i stand til at holde øje med de aktiviteter der er i Arktis og Nordatlanten. Civile såvel som militære. Vi skal have et bedre overblik over, hvad der sker i luften, på vandet og under vandet. Läs talet