Försvaret avslöjar: Håller hemliga övningar med USA, svt.se

Svenska och amerikanska soldater övar i Sverige just nu. För första gången avslöjar nu Försvarsmakten vad det egentligen handlar om.

Hemliga amerikanska och svenska specialförband ska lära sig att samarbete i händelse av en konflikt i vårt område.

– Vi har övat med specialförband från USA tidigare, men inte alls på den komplexa nivå som vi nu har nått, säger Anders Löfberg, som är chef för Försvarsmaktens specialförband. […]

Den övning som nu pågår understöds av bland annat marinen och flygvapnet och handlar till stora delar om att amerikanska specialförbandssoldater ska bekanta sig med svenska terrängen, exempelvis den unika skärgårdsmiljön.[…]

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) anser att den här typen av övning stärker vårt lands försvarsförmåga.

– Det här samarbetet är en resurs som innebär att om man väljer att agera i en krissituation så kan man göra det väldigt tidigt och på ett effektivt sätt. Det är också en mycket tydlig signal om en förmågeutveckling som vi nu genomgår i svensk försvarsmakt och som höjer oss i jämförelse med hur det har sett ut tidigare, säger Peter Hultqvist.

Det underliggande budskapet tycks vara att om en främmande makt överväger att ta sig in i Sverige så ska den makten också vara medveten om att amerikanska specialförband som nu också kan den svenska terrängen kan komma till Sveriges undsättning och göra en sådan operation ännu mer kostsam. Läs artikel