Forlater toprosentmålet, aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at regjeringen vil bruke en stadig lavere andel på forsvar. Det er i strid med både NATO-forpliktelser og partiprogrammene til Høyre og Frp…

Også på Stortinget er det et overveldende flertall som ønsker å trappe opp bevilgningene til Forsvaret. Både Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blant dem som har programfestet en slik satsing. Det er heller ikke småpenger det er snakk om: Forsvarsbudsjettet, som i dag er på ca 55 mrd., må trolig løftes opp til 70-80 mrd. for å nå NATO-målet.

Men nå sier altså forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Norge ligger an til å gjøre det motsatte. Ferske tall tilsier at satsingen på Forsvaret skal reduseres de kommende årene. En stadig fallende andel av BNP vil gå til Forsvaret. Läs artikel