Föråldrade robotar från USA, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Det är tröttsamt att läsa hur Hultqvist vilseleder ett antal myndigheter – inklusive GP? – genom att påstå att Sveriges luftförsvar förstärks med en föråldrad Patriotrobot från USA.

Försvarsministern framhåller: ”Det var ett strategiskt avgörande i regeringen. Jag vill påminna om att det var väldigt många politiska krafter, lobbyister, byråer och intressen som verkade samfällt för att vi skulle skjuta upp beslutet.”

Detta borde inte ha fattats. […]

Uppenbart är att stormakterna befinner sig i ett säkerhetspolitiskt dilemma med USA och Ryssland gränsnära inpå varandras territorier. Dilemmat måste lösas antingen med politik och diplomati eller med våld. […]

Oavsett vilken som utlöst våldet så visar det militärstrategiska läget nu att Ryssland tvingas hålla USA/Nato utanför det nordiska området dels för att i möjligaste mån skydda Rysslands vitala områden på Kolahalvön och i Rysslands kärnområden minst intill Uralbergen; dels måste USA:s hot mot Ryssland avvärjas på sikt, inte minst av kostnadsskäl.

Strategen Raimo Jakola skriver: Inom tjugo år kan i nordvästra Ryssland finnas ett tiotal enheter med tillsammans tusentals robotar som inom tjugo minuter efter uppskjutning når mål över hela Sverige. Då med robotattacker i vilka enskilda robotar kan bekämpa upp till tio rörliga mål ned till ett stridsfordons storlek. Fjärrstridsenheterna blir successivt ett allt farligare hot mot insatsförsvarets mekaniserade anfallsbrigader! Läs artikel