For å holde på USAs interesse, må Norge legge mer i potten, sier FNI-direktør,highnorthnews.com

USAs skjerpede blikk på Kina og voksende engasjement i Asia byr på problemstillinger for Norge, med stor relevans for nordområdene.

– USA ser stadig mer mot Kina. Jo mindre interessert USA er i Europa og Norge, jo mer må vi tilby. Det er ikke nok å tenke på prosenter i forsvarsbudsjetter. Vi må også tenke rundt spesifikke militære forhold, og våre selvpålagte restriksjoner. De vil vel ryke? spør Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, og fortsetter:

– Hvis Norge skal holde USAs interesse ved like, må vi legge noe mer i potten. USA har baser i rundt 140 land, men ikke i Norge. Framover vil nok amerikanerne komme med forespørsler til oss i bytte for å vie oss mer interesse. Vi bør derfor tenke gjennom hva vi er villige til å gi, som rundt militærbaser. […]

I panelsamtalen med Neumann deltok blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fikk følgende spørsmål på direkten av moderator Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG:

– Ryker basepolitikken, Støre?

– Nei. Men det er jo i Norges grunnleggende interesse å tilrettelegge for at allierte kan trene, øve og være til stede i Norge. Nå skal amerikanerne investere betydelig i noen av de forhåndsposisjonene de har i Norge, og det er bra. At de ser mot Asia og kommer til å forvente at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet, tror jeg er riktig. Men det er ikke sannsynlig at USA vil snu seg bort fra Europa, sier statsministeren og fortsetter:

– Norges beliggenhet i nordområdene – tett på Russlands atomvåpenarsenal og med et Kina som engasjerer seg i Arktis – tror jeg vil være av stor strategisk betydning for USA i uoverskuelig framtid. Vi har fortsatt store muligheter til å holde interessen og relasjonen til USA godt ved like. Läs artikel