Finns det tillräckligt många unga i Finland för att försvara landet? Enligt försvarsmaktens befäl behövs inte hela åldersgruppen för militärtjänstgöring, maaseuduntulevaisuus.fi

Google-översatt

Finland blir äldre, men tills vidare orsakar det inga problem för försvarsmakten.

Det finns tillräckligt många värnpliktiga för armén eftersom åldersgrupperna av unga för närvarande är tillräckligt stora och vändpunkten kommer först i mitten av 2030-talet.

”Det ligger flera år framåt, under vilka den manliga åldersgruppen som kommer in i kallelseåldern kommer att växa. Det kommer att börja minska efter cirka sju år och de kommer att vara i tjänsteåldern i mitten av 2030-talet”, säger försvarsmaktens befälhavare, general Timo Kivinen , i en intervju med MT.

Ja, de unga som går med i armén är hittills mestadels män. Kivinen anser att det är viktigt att kvinnor kan delta i militärtjänsten som frivilliga. Läs artikel