Finland vägrar utlämna personer som Turkiet ser som terrorkopplade, hbl.fi

Nyhetsbyrån STT har bett ut handlingar från Justitieministeriet om de begäranden om utlämning som Turkiet har gjort till Finland under åren 2019–2022.

Fram till juni i år har Finland fått tio begäranden och av dem har Finland fattat beslut som gäller sju personer. Två personer har utlämnats, men enligt STT, vars artikel bland annat Helsingin Sanomat publicerar, verkar ingen av dem ha att göra med terrorism.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan bromsar Sveriges och Finlands Natoansökan och har bland annat fört fram att länderna skulle vara ”hem för terrorister”. Turkiet har terrorstämplat Gülenrörelsen och Kurdistans arbetarparti PKK.

Turkiet har enligt STT bett att två personer kopplade till Gülenrörelsen, som varken EU eller Finland ser som terrororganisation, utlämnas. Finland har inte gått med på någotdera av begäranden, med hänvisning till att Turkiet inte har kunnat visa på konkreta brott som de skulle ha gjort sig skyldiga till. Läs artikel

Läs även artikel på den här sajten om Sverige  och Turkiet.