Finland deltar i EU:s stridsavdelning beredskapsskift, puolustusvoimat.fi

Finland kommer att tillsätta en militär enhet i högsta beredskap som en del av det tyskledda beredskapsskiftet för Europeiska unionens stridsgrupp (EUBG) från den 1 juli till den 31 december 2020.

Den högberedskapsavdelning som inrättats av Finland omfattar ett bepansrat spaningsteam, som består av minidrönare, stabsofficerare och ett nationellt stödelement. Den totala styrkan i gruppen är 80 soldater och består huvudsakligen av reservister. Den beredskapsperiod som inleds i juli förpliktar EUBG-avdelningen att snabbt vara redo. Att vara i hög beredskap innebär att materialet och fordonen i uppsättningen är klara för transport och personal finns tillgängliga.

Förutom Tyskland och Finland deltar stridsgruppen i Nederländerna, Irland, Österrike, Kroatien, Lettland, Sverige och Tjeckien. Den totala styrkan i stridsgruppen är cirka 4 100 soldater.

Utbildningen av den finska huvudstyrkan inleddes i januari vid Björneborgs brigad i Säkylä. Träningsfasen varade fram till slutet av april. En ersättande övning istället för den på grund av coronaviruset inställda övningen European Challenge 2020, hölls 13 mars– 1 april 2020. Prestationsbedömningen av denna uppsättning har dragit nytta av Natos bedömningskriterier på NEL1-nivå.

Finland har tidigare deltagit i EU:s stridsgrupper, och erfarenheterna från tidigare beredskapsförskjutningar är positiva. Även om de europeiska stridsgrupperna hittills inte har använts för insatser är betydelsen av EU:s stridsgrupper viktig för att utveckla och upprätthålla Finlands krishanteringskapacitet och försvarsmaktens kapacitet. Läs pressmeddelande