Finland behöver fler garnisoner och en större försvarsbudget, hbl.fi

Enligt Reservistförbundet har en ökad militär aktivitet i Finlands närområden och motsättningar mellan Ryssland och västvärlden skapat ett behov för större försvarsresurser.

Reservistförbundet i Finland varnar för att nedskärningar i landets försvarsbudget skulle minska på försvarsmaktens trovärdighet. Statsrådets mål är att minska på försvarets årliga utgifter med 48 miljoner euro fram till år 2029. Reservistförbundet tycker inte att det här är rätt tid att göra nedskärningar i försvarsbudgeten.[…]

Den föregående regeringen stängde sex garnisoner på olika håll i Finland. Reservistförbundet önskar att Finlands nästa försvarspolitiska redogörelse skulle beakta möjligheten att åter öka på antalet garnisoner. Statsrådet publicerade sin försvarspolitiska redogörelse i februari 2017 och uppskattade då att den gäller fram till mitten av 2020-talet.Läs artikel