Falska AIS-spår som utger sig för att vara Försvarsmaktens fartyg, forsvarsmakten.se

Försvarsmakten har uppmärksammat att det har förekommit felaktig information rörande AIS-spår på kommersiella system som är öppna för allmänheten. Detta innebär att falska AIS-spår som utger sig för att vara Försvarsmaktens fartyg presenteras på webbfunktionen med falska positioner och rörelser.

Försvarsmakten ser allvarligt på händelserna då det är viktigt att den information som är öppen för allmänheten är korrekt, felaktigheter kan påverka förtroendet för myndigheten.

Informationspåverkan och desinformation sker ständigt på olika sätt i vårt samhälle utan att vi alltid är medvetna om det.

Försvarsmakten använder flera olika system, sensorer och plattformar för att bygga upp en aktuell och korrekt lägesbild över vårt närområde. Vi har dygnet runt, året om, kontroll på de rörelser som sker på ytan och i vårt luftrum.

Fotnot:
AIS står för Automatic Identification System och är ett system som gör det möjligt för fartyg att identifiera sig samt följa andra fartygs rörelser till sjöss. Den information som presenteras består bland annat av: fartygets identitet, position, kurs och fart. Läs pressmeddelande