EU ingick försvarssamarbete – Soini nöjd: En historisk dag! svenska.yle.fi

EU tog på måndagen ett steg mot ökad integration när utrikesministrar från 23 EU-länder undertecknade ett bindande avtal om att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

Försvarssamarbete som på EU-språk kallas Pesco (Permanent European Structured Cooperation) är det största steget EU har tagit inom försvarsfrågor sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Utrikesminister Timo Soini (Blå) som skrev under för Finlands del säger att det är en historisk dag…

I det avtal som 23 EU-länder nu har undertecknat hänvisas det till paragraf 42.7 i Lissabonfördraget. Finland hörde till de länder som krävde att 42.7 nämns i avtalstexten. Paragrafen stipulerar att: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel”

Paragraf 42.7 har aktiverats bara en gång; det var för två år sedan efter terrordådet i Paris. Då hjälpte EU-länderna Frankrike med att bland annat skicka fler trupper till Irak och Syrien så att fransmännen kunde ta hem trupper. Däremot behöver inte medlemsländer enligt artikel 42.7 ge militärt stöd…

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) tolkar artikeln som att det inte ger någon säkerhetsgaranti eftersom det inte går att säga exakt hur artikeln tillämpas om ett land blir angripet. Utrikesminister Soini är inne på samma linje. Enligt honom finns det inte någon automatik i paragraf 42.7.

– Inte kan man jämföra den med Natos artikel 5 men nog är det ändå betydande att länderna nu förbinder sig till denna paragraf, säger Soini. Läs artikel