Ett NATO-medlemskap tar Finland till kärnan i det gemensamma försvaret, hs.fi

Antti Kaikkonen, försvarsminister

Finlands försvar står på randen av något nytt, när militär alliansfrihet inom en snar framtid ersätts av medlemskap i försvarsalliansen. Det kräver att man anammar ett nytt sätt att tänka. I Nato är Finlands försvar en del av alliansens gemensamma försvar. Finland kan räkna med stöd från sina allierade och är berett att stödja sina allierade.

Tidigare stod Finland, trots statusen som en avancerad Nato-partner, utanför Natos kärntekniska verksamhet. Som medlem deltar vi fullt ut i Natos kärntekniska aktiviteter, avskräckning och försvar som helhet. Medlemmarna delar på riskerna, ansvaret och fördelarna med det gemensamma försvaret. Ett liknande bidrag förväntas från Finland som från andra länder av samma storlek och jämförbar ekonomi. […]

Vi vill fortsätta att hålla fast vid grunden för vårt försvar: värnplikten, en omfattande och utbildad reserv, hela landets försvar och en hög försvarsvilja. Natomedlemskapet förändrar inte heller det faktum att Finland alltid beslutar nationellt om att skicka trupper till Nato-operationer. Om en militär konflikt skulle bryta ut i Östersjöområdet eller i Europa i stor skala, skulle ingen förvänta sig att finländska trupper skulle överföras från Finland. De finska truppernas huvuduppgift skulle vara att försvara Finland. Natomedlemskapet är en defensiv lösning för Finland. Läs artikel