Ett defensivt försvar av hela Sveriges markterritorium verkar fredsbevarande, sla.se

Per Blomquist

Sveriges säkerhetspolitiska läge bestäms främst av stormakterna USA/Natos och Rysslands närhet till Sverige och deras inbördes relationer. Båda stormakterna har förklarat preventivt/förebyggande krig om vitalt område står på spel. USA har deklarerat krig för ”fria vattenvägar”. Ryssland har på motsvarande sätt deklarerat krig för att exploatera naturtillgångar i Ishavet.

Omvärlden och Sverige måste därför räkna med att USA och Ryssland kan öppna krig, till exempel i Östersjöutloppen eller norr om Norge.[…]

Sverige med sitt vidsträckta markterritorium i Norden har mycket stor betydelse för parterna, defensivt och offensivt. Båda parter borde kunna acceptera ett självständigt, neutralt Sverige med ett enkelt uthålligt defensivt försvar över hela Sveriges yta, som stöd för denna politik. Sverige kan kringgås.[…]

Med stormaktspart i Sverige blir vårt territorium krigsområde.

Ryssland har ett skäl att angripa Sverige nämligen om USA/Nato tillåts disponera vårt territorium eller är där först. Ryssland måste då överta och säkra den för Ryssland så viktiga svenska skyddsmuren. Det kan ske väster om Sverige eller i Sveriges sydvästra eller nordvästra delar.

Ett defensivt försvar av hela Sveriges markterritorium verkar fredsbevarande för Sverige och för alla Sveriges kringliggande parter! Läs artikel