Enkel majoritet i riksdagen räcker för att godkänna Finlands Natomedlemskap – grundlagsutskottet enhälligt, svenska.yle.fi

Finlands anslutning till Nato kan godkännas av riksdagen med enkel majoritet, anser grundlagsutskottet i sitt utlåtande.

– Utskottet anser att det inte handlar om en så betydande överföring av behörighet till Nato att beslutet skulle förutsätta två tredjedelars, alltså kvalificerad majoritet, säger utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP). Utskottet är därmed på samma linje som den arbetsgrupp som berett Nato-anslutningen under ledning av Utrikesministeriet.

Enkel majoritet betyder att minst hälften av riksdagsledamöterna röstar för att godkänna anslutningen. Riksdagens talman deltar inte i omröstningen. Grundlagsutskottet var enhälligt i frågan.

Utskottet konstaterar att Finland i och med Nato-anslutningen behåller makten över statsbudgeten, lagstiftning och domstolarna. En annan vägande faktor är att Nato agerar genom konsensus, det vill säga enhälliga beslut.

– Här flyttas inte automatiskt några pengar till Nato, och inom Nato finns heller inga konstruktioner där man fattar majoritetsbeslut, som i EU, säger Mats Löfström i Svenska riksdagsgruppen. Läs artikel