En amerikansk marininfanteriavdelning anländer till Nylands brigad, puolustusvoimat.fi

En avdelning från Förenta staternas marininfanteri (2nd Marine Logistics Group) anländer till Finland för att tillbringa drygt två månader här. Truppen övar tillsammans med Nylands brigad från oktober till början av december. Huvuddelen av truppen anländer till Finland i början av nästa vecka.

Enheten, som omfattar cirka 150 personer, inkvarteras vid Nylands brigad i Dragsvik, och den verkar i huvudsak på brigadens övningsområden. Läs pressmeddelande