Eksperter vil ikke erstatte «Helge Ingstad» med ny fregatt, tu.no

Enkle plattformer i stedet for ny KNM Helge Ingstad, mener tidligere flaggkommandør.

Forsvaret la frem deler av en tilstandsrapport for havaristen KNM Helge Ingstad 15. mai. Fregatten kolliderte med tankbåten Sola TS 8. november i fjor og er så å si totalskadet, ifølge rapporten.

Nå er det store spørsmålet hvordan Norge skal gjenopprette forsvarsevnen som gikk tapt med «Helge Ingstad». Forsvarssjefen har sagt til TU at han trolig vil anbefale departementet å gå for nybygg fremfor å reparere. […]

Tidligere flaggkommandør og ubåtkaptein Jacob Børresen er mer kategorisk:

– «Helge Ingstad» er tapt. Det er ikke noe vits å bruke mer tid på den.[…]

Børresen ser forliset av KNM Helge Ingstad som anledning til å gjenreise kystforsvaret.

– Med nedleggelsen av Sjøheimevernet i 2017 og den planlagte avviklingen av kystkorvettene i Skjold-klassen 2025 er kysten nærmest lagt åpen. Riktignok har vi en indre kystvakt, men fartøyene er få og har ganske andre oppgaver, sier han.

Børresens beste råd er å anskaffe mellom seks og ti enkle plattformer med moderne våpensystemer som er spesialisert for kystfarvann, og som kan ta ut mål under og over vann, samt i luften – slik en fregatt også kan.

– Moderne våpensystemer er såpass autonome og sambandssystemene er så gode at det ikke er nødvendig å bygge rådyre fartøy à la Skjold-korvettene.

Sverige og Finland har liknende prosjekter vi kan se til, legger Børresen til. […]

Maritim bransjeleder i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll, er en av dem. Han mener marinen hadde vært tjent med et større antall fartøyer ala MTB-er eller korvetter.

– De passer til vår kyst, kan gjemme seg og angripe når en minst venter det – altså drive geriljakrig – og i fredstid kan de assistere kystbefolkningen og sjøtransporten når det er behov for det. De blir således mer synlige og viser en nytteverdi også utenfor krig, sier han. Läs artikel