Efter Rysslands aggression – krishandelsavtal dammas av, Aftonbladet

…I mars 1986, under Kalla krigets dagar, tecknades ett krishandelsavtal mellan Sverige och Norge. Planen var bland annat att säkerställa att handeln av viktiga förnödenheter skulle fungera i händelse av internationella krislägen.

Dessutom berördes hur transporter, underhåll av viktig infrastruktur, läkemedelsförsörjning och sjukvården skulle kunna fungera om något av eller båda länderna drogs in i konflikt eller kris. Avtalet gäller fortfarande men har sedan länge fallit i glömska. Men nu, 32 år efter att det slöts, ska det dammas av.

Det hela är en del i att Sverige håller på att rusta sitt totalförsvar, vilket innebär att det återigen väckts liv i det insomnade civila försvaret. Hela samhället, inte bara Försvarsmakten, ska vara redo i händelse av krig eller kris. Om några månader skickas en ny version av den krigsförberedande foldern ”Om kriget kommer” till knappt 4,7 miljoner svenska hushåll…

När försvarsminister Peter Hultqvist i veckan tog emot sin norska kollega, Frank Bakke-Jensen, stod det också klart att man gemensamt ska titta på det gamla krisavtalet. Idén kommer från Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, som tog upp det i sin rapport som kom strax före jul.

– Vi kommer att gemensamt titta på om det här avtalet är uppdaterat till dagens förhållanden och vad det skulle kunna innebära i en eventuellt förnyad eller reaktiverad form, säger Peter Hultqvist.
Att avtalet nu grävts fram ur arkiven menar han också är en signal till omvärlden. Hultqvist vill dock inte bli för konkret i vad arbetet vad ett uppdaterat avtal skulle innebära i skarpt läge.  Läs artikel