— Dypt forstemmende av Aldrimer.no, aldrimer.no

Jacob Børresen, flaggkommandør (p) og forsvarsanalytiker

Aldrimer.no publiserte mandag kommentarartikkelen/analysen «Russland driver et farlig spill», skrevet av ansvarlig redaktør Kjetil Stormark. Artikkelen er dessverre et eklatant eksempel på hvordan og hvorfor politiske motsetninger så lett fører til selvforsterkende spenning, gjensidig militær opptrapping, og til slutt væpnet konflikt, som ingen av partene egentlig ønsket. Smak på ingressen: «Mens NATO øver på defensive manøvre for å kunne forsvare egne medlemsland, øver Russland hyppig på å gjennomføre offensive operasjoner for å kunne etablere kontroll over NATOs territorium.» Alt vi foretar oss er berettiget selvforsvar, alt Russland foretar seg er uberettiget aggresjon. Jeg kan forsikre Stormark om at Moskva ser det på akkurat samme måte – med motsatt fortegn. Og fordi vi, NATO og USA, vet at vi ikke har til hensikt å angripe Russland avfeier vi russisk uttrykk for frykt og påstander om vestlig aggresjon som propaganda, for Moskva må jo selvfølgelig vite at vi ikke har fiendtlige hensikter. Dermed blir russiske reaksjoner i form av øvingsaktivitet osv. «bevis» på deres onde hensikter. På samme måte avfeier russerne NATOs og USAs frykt og påstander om Russlands fiendtlige hensikter som vestlig propaganda. Dette er en ond sirkel. Läs artikel