Dette er satsingsområdene i ny avtale mellom Norge og USA: Sola, Rygge, Evenes og Ramsund, forsvarets forum.no

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte 16. april hovedtrekkene i tilleggsavtalen om militært samarbeid mellom Norge og USA. Avtalen ble undertegnet av Bakke-Jensen.

I den nye tilleggsavtalen er det definert fire satsingsområder – eller «omforente nærområder». Disse er Sola, Rygge, Evenes og Ramsund. Grunnen til at disse fire områdene pekes ut skal blant annet skyldes behovet for å styrke samarbeidet i lufta og på det maritime domenet. Det kan derfor bli aktuelt med ny USA-finansiert infrastruktur eller amerikanske investeringer på disse områdene.

Prosjekter innenfor de «omforente områdene» vil bli utviklet i dialog med USA, men oppstart forutsetter at midler blir tildelt over det amerikanske forsvarsbudsjettet. […]

Målet skal være at USA og andre allierte områder skal kunne benytte disse områdene. I noen av områdene vil det være en mulighet for at bare USA opererer. Läs artikel