”Det här är ett hot mot åsiktsfriheten”, arbetaren.se

Säpochefen Charlotte von Essen vill förbjuda demonstrationer och evenemang som stödjer PKK. ”Det här är ett hot mot åsiktsfriheten, inte bara ett hot mot yttrande- och demonstrationsfriheten”, säger Janne Flyghed, professor i kriminologi.

Sedan Sveriges Natoansökan stoppades av Turkiet tidigare i år har allt mer fokus hamnat på Sveriges syn på kurdiska PKK. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan påstår att Sverige stöttar PKK, trots att gruppen varit klassats som en terroristorganisation sedan 1984. […]

Samtidigt pågår enutredning på Justitedepartementet som syftar till att lämna förslag om att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Utredaren föreslår i promemorian en ny straffbestämmelse i terroristbrottslagen som även omfattar den som ”deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja terrorist­organisa­tionen”

– Jag tycker att utredningen i sig är väldigt vag och riskerna med det är att en sådan lag skulle bli väldigt godtycklig i praktiken. Vad menas egentligen med att ”främja” en terroristorganisation i det här fallet? Och vem kommer att avgöra vem som ska betraktas som terrorist framöver?, säger Janne Flyghed, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Läs artikel

Läs även Ingemar Folkes analys av förslaget om förbud mot rasistiska organisationer.