Det falska hotet från Ryssland, dagensarena.se

Pär Salander, professor emeritus i socialt arbete

[…] För det första: vad gäller ”ökad rysk aggressivitet” så är det oklart vad som menas. Media har förmedlat: överbelastningsattack mot media; problem med flygledningen på Arlanda; spioneri via forskningsflygplanet Geophysica; kapande av telemast i Borås; spion som sökt sig in på journalistutbildning; påverkan på det svenska valet, för att inte säga alla dessa främmande u-båtar som gäckat marinens nät och bomber.
Ledande politiker, höga militärer och även ”experter” har kommenterat dessa uppgifter i media och kopplat dem till Ryssland. Men det visade sig senare att dessa påståenden mer var att betrakta som mediala ankor. […]

Vidare vet vi att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har ett mycket uppskattat och allt närmare samarbete med sin svenska motsvarighet FRA. I en artikel i ansedda New York Review of Books betitlad The Swedish Kings of Cyberwar – Sweden’s growing importance to the NSA beskrivs hur NSA, via FRA, har tillgång till en ”unik samling (kommunikationsdata) på högprioriterade ryska områden som ledarskap, intern politik och energi”.
Dessutom återges att FRA är en ”ideal samarbetspartner” när NSA hackar sig in för cyberattacker på datornätverk i andra länder. Det liggande förslaget som gör det lagligt för FRA att fungera som avlyssningscentral eller filial till utländsk (läs:USAs) underrättelsetjänst kan nog ses i detta perspektiv. FRA får nu, sent omsider, rättsligt godkännande för sin integrering med NSA. Läs artikel