Derfor støtter vi Tromsø kommunes motstand mot atomdrevne militærfartøyer, nordnorskdebatt.no

Asbjørg Fyhn, Håkon Elvenes, Kjerstin Haukland, Rolf Evensen, Svein Jarle Hanssen, Svein Karoliussen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har i innlegg i Nordlys 16. juli anført at det “er en krevende utvikling i global sikkerhetspolitikk” og at økningen i anløp av reaktordrevne militærfartøyer (bl.a. ubåter med atomvåpen fra USA, Frankrike og Storbritannia) må sees på bakgrunn av “økt alliert oppmerksomhet omkring de nordlige havområdene.”

I et nytt innlegg 18. juli opplyser ministeren at “Tønsnes industrihavn er den første sivile havn som legges til rette for anløp av militære reaktordrevne fartøy.”

Tenk på det!  […]

Det mest skremmende ved regjeringens planer – og ministerens uttalte forventninger til kommunen – er at den norske statsledelsen synes å ha glemt eller bevisst unnlatt å informere befolkningen om hvordan et atomangrep fører til at hele samfunnsstrukturen går i oppløsning.  […]

Vi er, som nevnt i vår artikkel i Nordlys 6. juni 2020, glad for at Tromsø kommune har tatt et standpunkt om ikke å ønske reaktordrevne fartøyer velkommen, og håper at kommunen vil stå på dette.

NAM – Nei til atomdrevne militærfartøyer – arbeider for å stoppe planene om anløp i Tromsø av slike fartøyer. Läs artikel