”Debattnivån skulle kanske må bra av att fler steg bortom sin komfortzon”, Björn Jerdén och Niklas Bremberg, dn.se

SLUTREPLIK DN DEBATT 29/6. Våra argument är givetvis mottagliga för kritik, men att ifrågasätta våra kvalifikationer är ett billigt försök att inskränka samtalet om svensk utrikes- och säkerhetspolitik, skriver Björn Jerdén, forskare och chef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet och Niklas Bremberg, forskare på Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet.

Rysk propaganda och desinformation bör tas på största allvar. Ett viktigt steg är att nyktert och förutsättningslöst bedöma eventuella effekter och sidoeffekter av ryska operationer. ..

I vår debattartikel noterar vi frånvaron av vetenskapliga studier som visar på omfattande effekter i en svensk kontext. Vi lyfter också fram en rad tecken på att Rysslands försök riktade mot Sverige inte har varit särskilt framgångsrika, och att de kanske rentav har motverkat sitt syfte. Ingen av de två kritiska replikerna presenterar övertygande motargument…

Den så kallade realistiska teoribildningens logik bidrog till att amerikanska statsmän och forskare som George KennanRobert McNamara och Kenneth Waltz efter det kalla krigets slut varnade för att Nato-utvidgning skulle leda till ökade spänningar mellan Ryssland och västmakterna. Winnerstig beskyller de svenskar som idag gör samma poäng för att vara förledda av rysk propaganda. Menar han då också att till exempel Waltz, den främste realistiske forskaren under de senaste 50 åren, inte förstod sin egen maktbalansteori utan istället agerade nyttig idiot åt Kreml? Läs artikel