Cirkel – Öppet samtal, möten

Första mötet Första maj kl:15.00 i Tingshuset i Norberg. Presentation och samtal kring alliansfrihet och dess innebörd.

Maj 15:e söndag kl: 15.00 ABF:s lokal i Norberg. Inledare Lars – Gunnar Liljestrand  ”Bevara alliansfriheten.”

Maj 18:e onsdag kl:18.30 ABF:s lokal i Norberg. NATO som organisation i olika politiska kontexter. Föredragande: Arita Holmberg, Docent i statsvetenskap, inriktning säkerhetspolitik på försvarshögskolan i Stockholm.

Maj 20:e Fredag kl: 18.00 Teaterbiografen. ” Ukraina, Nato och Sverige.” Pierre Schori.

Maj 22:a söndag kl:15.00 ABF:s lokal. FN:s roll i dagens kris. Helge Sontag.

Juni 1:a onsdag kl: 18.30 ABF:s lokal. Föreläsare Eva Jonsson ordförande nej till NATO.

Arrangörer: Norbergs arbetarekommun.  ABF. Folket i bild Bergslagen.

Kontakt person.  Arne Andersson Trättsbo 32. 73891 Norberg. Tel: 070-3739851. over-stock-och-sten@telia.com