Brudd på WK, art. 41, diplomatemeritus.wordpress.com

Berlin-ambassadør Torgeir Larsen, også kjent som Jonas Gahr Støres og Jens Stoltenbergs koffertbærer, har nylig tatt opp sin stilling som Norges sendemann til Forbundsrepublikken Tysklands president – og er samtidig hyret inn som fast spaltist i Dagens Næringsliv, der han kommenterer tysk politikk. Intet mindre enn en diplomatiske skandale.

Fullstendig uhørt og nærmest uten presedens. Men slikt kan man åpenbart gjøre når man har tette forbindelser til de “høyere makter”.

Diplomater serverer ikke sine innberetninger i pressen. Det hører med til barnelærdommen. Det er noe som heter Wien-konvensjonen om diplomatiske samkvem, ambassadør Larsen.

Som bes gjøre seg kjent med konvensjonens artikkel 41, hvorav det blant annet fremgår at «enhver person som har privilegier og immunitet (i mottagerstaten, red. anm.), ……plikter videre å avholde seg fra å blande seg inn i mottagerstatens indre anliggender».

En annen sendemann som begår langt verre brudd på Wien-konvensjonen, art. 41, er Ukrainas ambassadør til Norge, hver dag og hele tiden. Läs artikel