Björn Wiman: Det är ett historiskt misstag – gör det inte! dn.se

I helgen såg jag, i sällskap med en yngre anförvant, utställningen ”News flash – ett sekel av nyheter” på Fotografiska i Stockholm. 300 bilder av allt från världskrig, förödande naturkatastrofer och dramatiska samhällsreformer till de små, gripande vardagsögonblicken – som nuvarande DN-fotografen Roger Turessons hjärtevärmande bildserie av 83-åriga Vilhelmina Eriksson som inväntar kungens eriksgata i Dalarna 1983.

Utställningen var så välbesökt att man stundtals likt en durkdriven pressfotograf fick armbåga sig fram till själva bilderna – ett talande bevis på den goda journalistikens förmåga att beröra, engagera och upplysa. […]

Det handlar om den omdebatterade lagen om utlandsspioneri, som när den träder i kraft vid årsskiftet kommer att innebära en allvarlig inskränkning av mediernas möjligheter att granska och avslöja missförhållanden kopplade till Sveriges internationella samarbeten.

Förslaget har mött förkrossande kritik, inte minst från yttrandefrihetsexperter och publicister som menar att ändringen kan göra det svårare att upprätthålla meddelarfriheten och rapportera om missförhållanden. Enkelt uttryckt innebär ju lagändringen att Försvarsmakten och andra myndigheter får större makt att begränsa vad svenska ansvariga utgivare lagligen får publicera om förhållanden som rör vårt lands internationella samarbeten. Läs artikel