Att citera atombombaren är antingen klåpigt eller smaklöst, Sauli Niinistö, hbl.fi

Fredrik Sonck, kulturchef

[…] I sitt tal inför Sveriges riksdag på tisdagen gjorde Niinistö ändå det anmärkningsvärda valet att citera USA:s tidigare president Harry S. Truman som i ett tal 1948 sade: ”Det finns tider i världshistorien när det är mycket klokare att agera än att tveka.”

Det finns miljoner människor – politiker, författare, filosofer, kloka barn – Niinistö kunde ha valt att citera i ett historiskt ögonblick. Men då Finland ansöker om medlemskap i en kärnvapenallians väljer vår president alltså att citera den enda ledare i världshistorien som genomfört ett kärnvapenanfall. Det ”tveklösa agerande” vi bör minnas Truman för är atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945.

Om det fanns något medvetet signalvärde i Niinistös referens till atombombaren Truman, är mer än jag kan bedöma. Om det finns ett sådant, är det smaklöst. Om det inte finns, är det klåpigt. Läs artikel