Arméns övning Vigilant Knife i norra Finland, puolustusvoimat.fi

Arméns stridsövning Vigilant Knife ordnas i norra Finland i Rovaniemi- och Rovajärviområdena 29.8 – 2.9.2022. Internationella partners från Sverige och Storbritannien kommer att delta i övningen.

Största delen av arméns övningsstyrka består av Jägarbrigaden, Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Det finns också deltagare från Arméstaben, Gardesjägarregementet, Björneborgs brigad och Lapplands gränsbevakning. I övningen deltar cirka 200 till den anställda personalen tillhörande personer och cirka 1 300 beväringar och reservister. Övningen leds av arméns beredskapschef, överste Kari Kaakinen. Läs pressmeddelande