Armén stärker sin förmåga tillsammans med USA, forsvarsmakten.se

Delar ur arméns divisionsstab under ledning av divisionschefen Rickard Johansson besökte under vecka 50 USA-övningen Winter Strike 22. – Vi måste utveckla vår förmåga att strida med större förbandsformationer, såsom division, med hänsyn till ett kommande NATO-medlemskap, säger brigadgeneral Johansson. […]

– Vi har skapat en tydlig relation med 5:e kåren och 1st Infantry Division, och samarbetet kommer fortsätta med syftet att inhämta kunskap och erfarenheter för utveckling av vår egen division, säger brigadgeneral Johansson, och fortsätter:

– Delar av det vi fått oss till livs kommer omsättas direkt i våra metoder och stabsprocesser och andra delar kommer värderas för hur vi ska omhänderta dessa. Vi kan inte direkt överföra de metoder och stabsrutiner som en amerikans division använder sig av, utan kommer implementera det som vi uppfattar passar våra krav och behov ur ett svenskt perspektiv. Läs pressmeddelande