Anförande av Olof Palme den 21 oktober 1985 med anledning av högtidighållande av FN:s 40 års jubileum, olofpalme.org

[…] Förenta nationerna är samtida med atombomben. I förti år har det varit vårt gemensamma öde att leva under kärnvapenhotet, med  risk för total förintelse av civiliserat liv på jorden.

Det finns ingen mer brådskande uppgift än att försöka minska, och i sista hand undanröja, denna risk.

Förhandlingar har givit vissa konkreta resultat. Men på det hela taget fortsätter kärnvapenrustningen ohejdad. Huvudansvaret för  att stoppa och vända denna olycksbådande process ligger hos kärnvapenmakterna själva. […]

Vi bör överväga  möjligheten att i folkrätten förbjuda användning av kärnvapen som en del i en process som leder till allmän och fullständig nedrustning. Läs talet