Ammunition till Ukraina, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S):

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i syfte att bistå Ukraina med att tillskansa sig mer ammunition, och vilka åtgärder han och andra i så fall kan förvänta sig.

Sverige har sedan den 28 februari 2022 vid flera tillfällen fattat beslut om att överföra försvarsmateriel till Ukrainas väpnade styrkor. Det rör bland annat pansarskott, fältarbetsmateriel inom området minröjning, hjälmar och skyddsvästar. Sverige har vidare skänkt 500 miljoner kronor till den ukrainska centralbanken för de väpnade styrkornas behov samt 50 miljoner kronor till en Natofond för Ukraina.

Den 17 juni 2022 fattade regeringen beslut om en proposition till riksdagen om ytterligare stöd till Ukrainas väpnade styrkor i form av sjömålsrobotar av typen sjömålsrobot 17, automatgevär med ammunition samt ytterligare pansarskott. I propositionen föreslås också ytterligare ekonomiskt bidrag till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets väpnade styrkor om ca 578 miljoner kronor, 60 miljoner kronor till den fond som Nato har inrättat i syfte att stödja Ukraina samt 100 miljoner kronor till stöd för Ukraina inom det civila området genom insatser via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen följer kontinuerligt situationen i Ukraina och bedömer därvid, i nära dialog och samordning med andra länder, möjligheten att lämna ytterligare stöd. Läs svaret