Amerikanske soldater vil holde på i Norge som om de var i USA. Fredag sa Stortinget ja, aftenposten.no

Fredag ved 14.30-tiden sa Stortinget ja til en ny avtale mellom Norge og USA. Avtalen gir USAs militære et historisk fotfeste i Norge. Det er ikke en Nato-avtale. Den gjelder de to landene imellom.

– Avtalen har avgjørende betydning for norsk sikkerhet. En amerikansk sikkerhetsgaranti er avgjørende for vår evne til avskrekking og forsvar av landet. […]

Fredag ved 14.30-tiden sa Stortinget ja til en ny avtale mellom Norge og USA. Avtalen gir USAs militære et historisk fotfeste i Norge. Det er ikke en Nato-avtale. Den gjelder de to landene imellom.

– Avtalen har avgjørende betydning for norsk sikkerhet. En amerikansk sikkerhetsgaranti er avgjørende for vår evne til avskrekking og forsvar av landet.

De skal ifølge avtalen ha «uhindret tilgang til og bruk av» disse områdene.

Til gjengjeld skal USA respektere at de er på norsk territorium. De kan ikke lagre atomvåpen, landminer eller klasevåpen i Norge. De skal følge norske lover. Og rammen for aktiviteten i Norge skal godkjennes av Norge. Läs artikel