Allmenn-verneplikt og-samfunnsarbeid, nof.no

Dag Leraand,

Praksisen er en annen. Prinsippet er det samme. Verneplikten gjelder fortsatt som fundamentet for et folkeforsvar. Men forbundet har vært åpent for vernepliktsskatt så vel som sivilt samfunnsarbeid – for de som ikke ble kalt inn til militær tjeneste!

Prinsippet har blitt faglig utfordret, og praksisen har blitt uthulet – på flere måter.
Allmenn verneplikt står imidlertid som en solid politisk plattform, på tvers av ulike parti- og forsvarspolitiske skillelinjer. Derfor har det ikke vært så mye prinsipiell diskusjon om verneplikten. Men det har vært unntak. Inklusive da virkelig allmenn verneplikt, kjønnsnøytral verneplikt, ble innført for bare få år siden. Men enda mer under forsvarskuttene som fulgte etter første verdenskrig. Läs artikel