Ålandsmodellen är en unik helhetslösning, hbl.fi

Johan Ehn, tidigare talman, Ålands lagting

”– Finland och Sverige har ett gemensamt problem: Det gäller en grupp bångstyriga historielösa människor på Åland. Där finns beslutsfattare som gärna åtnjuter Finlands skydd, men som glatt stoltserar med att bjuda in ryska spionskepp och klagar i högan sky då finska marinen ens lite närmar sig gränsen till öriket. Jag förstår inte varför Sverige och svenska beslutsfattare accepterar att det ska vara på det här sättet, säger Salonius-Pasternak.”

Ovanstående smått märkliga citat av Charly Salonius-Pasternak i en artikel (HBL 30.11) kan bara inte lämnas okommenterat. […]

Ålandsmodellen är en unik helhetslösning bestående av tre delar: för Finland – överhöghet över det åländska territoriet; för Åland – rätt till språk och kultur vilket säkras genom långtgående självstyrelse och för Sverige och faktiskt hela norra Östersjön – demilitarisering och neutralisering av Ålandsöarna som en säkerhetspolitisk lösning internationellt säkrad.

Ett ifrågasättande av en del av Ålandsmodellen riskerar hela lösningsmodellen vilket kan få enorma konsekvenser!

Ålandsmodellen är inte en fråga som rör enbart Sverige och Finland utan är ett resultat av ett avgörande i Nationernas Förbund vilket bland annat utmynnade i en internationell konvention som ratificerats och undertecknats av en rad stater.

Formellt är Åland inte en part i lösningen, vilket vi gjort allt för att bli, det är därför smickrande att Salonius-Pasternak ändå tillerkänner oss ett så starkt inflytande. Läs artikel