Afghanistanutredning: Finlands försvarsförvaltning kunde komma närmare Nato och västländer, trots att Afghanistan inte lyckades stabiliseras, yle.fi

[…] Enligt rapporten har deltagandet i Natooperationen haft en positiv effekt på Finlands ställning som Nato-partnerland. Dessutom bedöms de finska styrkornas förmåga att samarbeta med Nato, USA, Tyskland och Sverige ha förbättrats avsevärt.

– Deltagandet har utvecklat förmågan hos försvarsmaktens avlönade personal och reservister för krävande uppgifter i en multinationell verksamhetsmiljö. Detta verifierades senast till exempel i uppdraget att stödja Kabuls evakueringsinsats i det internationella biståndsuppdrag som genomfördes hösten 2021, heter det i rapporten.

Lärdomar har dragits från Afghanistan för det psykosociala stödet från nuvarande fredsbevarande styrkor. Läs artikel