Å fjerne alle sivile kanaler til Russland nå vil være som da vi bygget ned forsvaret på 90-tallet, an.no

Stein Sneve

To sitater, ett fra en brite, det andre fra en russer. Winston Churchill og Fjodor Tjuttsjev har lite til felles ellers, men en synes de å være enige om; å prøve å forstå seg på Russland er fåfengt.

Dette er et bilde av Russland som fremdeles henger i.

Ikke minst dyrkes det av russerne selv; Russland som et mytisk sted hinsides det rasjonelle. Et kristent ur-land, en nasjon der troen er viktigere enn fornuften, et bolverk mot moderne dekadanse og forfall.

Dette dypt konservative bildet av Russland deles også av høyresiden i USA og Europa.

Deri ligger mye av Putins tiltrekningskraft: Han forsvarer evige, kristne verdier, verdier som på hjemmebane utfordres av liberale krefters kamp for seksuell og sosial frigjøring. Läs artikel