Webb-tv: Är vi på väg mot en ny världsordning? varldenidag.se

Vad kommer en ökad rivalitet mellan USA, Ryssland och Kina att leda till? Och hur ska Sverige förhålla sig till det nya geopolitiska läget? Det är frågor som tas upp i veckans Hotspot.

Gäster i programmet är Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker, Mike Winnerstig, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva.

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.

Läs annons