Vill inte låta Putin få in Sverige i Nato, proletaren.se

– Vi säger ju att vi själva bestämmer vår säkerhetspolitik. Då är det lite lustigt att vid just det här tillfället låta en enda person, Putin, bestämma att vi ska gå in i Nato, säger mångårige Moskvaambassadören Sven Hirdman till Proletären. […]

– Jag tycker inte vi ska gå med i Nato på grund av den svåra konfrontation som råder mellan USA och Nato å ena sidan och Ryssland å andra sidan – som i och för sig har pågått sedan andra världskrigets slut, men blivit värre under de senaste åren. Det är en faktor. […]

En annan faktor, säger Sven Hirdman till Proletären, är att konfrontationsaxeln, som han kallar den, går så nära Sverige. Under kalla kriget såg militärstrateger det så kallade Fulda-gapet vid Frankfurt som en hypotetisk militär front mellan Nato och dåvarande Warszawapakten.

Nu går axeln istället i södra Östersjön, påpekar han, i Suwalkikorridoren som löper mellan Litauen och Polen, från Vitryssland till den ryska enklaven Kaliningrad.

– Det betyder att om Sverige går med i Nato blir vi en frontstat i den här konfrontationen mellan USA och Ryssland, och det gör att krigsrisken ökar för vår del. […]

Sven Hirdman menar istället att frågan bör avgöras i en folkomröstning, som när svenska folket röstade ja till EU-medlemskap 1994 och nej till att inför euron i Sverige 2003.

– Om vi nu skulle lägga om hela vår säkerhetspolitik – och det är lika viktigt som att gå in i EU eller ändra vår ekonomiska politik – så borde vi av demokratiska skäl ha en folkomröstning. En så här viktig fråga kräver mera eftertanke och mera debatt. Läs artikel