Vi måste skriva under förbud mot kärnvapen, aftonbladet.se

Birgitta Dahl, Bo Toresson, Pierre Schori, Thage G Peterson, Lena Hjelm-Wallén m fl

100 S-profiler: Vårt budskap till kongressen är tydligt.

En lång tradition av ned- och avrustning, fred och frihet har alltid varit en hörnsten inom svensk socialdemokrati och arbetarrörelse.

Vårt budskap till kongressen är tydligt: vårt parti ska även fortsättningsvis vara en kraft i denna kamp och ett undertecknande av FN:s kärnvapenförbud bör således ske skyndsamt.