Vi må sørge for at Norge ikke står alene i en mulig ny krig, aftenposten.no

Russlands krig mot Ukraina fører Europa inn i en ny tidsperiode. Nå trenger Norge en nasjonal garderingsstrategi som bruker mer ressurser på sikkerhet og forsikrer at Norge ikke står alene i en mulig ny krig i fremtiden. […]

Ukraina får ikke (nok) hjelp til å forsvare seg fordi de ikke er et Nato-land, og fordi USA og Nato ikke vil risikere en krig med Russland over Ukraina. Et ubehagelig spørsmål er om Nato-alliansen vil holde stand dersom Russland skulle forsøke seg på atter et fremstøt i fremtiden.

Når krigen raser i Ukraina, er det lett å glemme at USAs sikkerhetspolitiske hovedutfordring ikke befinner seg i Europa.

Til tross for at USA nå styrker sitt militære nærvær i Europa og innfører harde sanksjoner mot Russland, er Kina den dimensjonerende trusselen for USA. I amerikanske strategier er det rivaliseringen med Kina det meste handler om.

I fremtiden kan vi også få en amerikansk president med mindre interesse for allianser og transatlantiske bånd. Läs artikel