”Vi får en bättre lägesbild” – marinens kommendör ser klara fördelar med Finlands Natomedlemskap, svenska.yle.fi

Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap ger ännu bättre förutsättningar att trygga och bevaka Östersjön. Marinen har under den gångna veckan genomfört en exceptionellt mångsidig sjökrigsövning tillsammans med Sverige och USA. […]

Kustbrigaden, kustflottan och Nylands brigad har under den gångna veckan ordnat en exceptionellt mångsidig sjökrigs- och kuststridsövning, från östra Finska viken till Skärgårdshavet och norra Östersjön. […]

Samtidigt som Finland och Sverige har tagit de avgörande stegen mot ett Natomedlemskap, har det transatlantiska försvarssamarbetet tagit allt mer avancerade former ute till havs.

Finländska och svenska örlogsfartyg övar regelbundet tillsammans, men den här gången har också tre större amerikanska fartyg deltagit: en robotjagare i Arleigh Burke-klassen och två stödfartyg, USS Gunston Hall och USS Kearsarge. […]

Den finländska flottstyrkan har också övat att skydda den för Finland livsviktiga kommersiella fartygstrafiken. Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap ger ännu bättre förutsättningar att planera och genomföra sådana operationer till havs.

Hela Östersjön med dess strategiskt viktiga områden, från de danska sunden, Gotland och Åland upp till Finska viken, kommer att omfattas av Natos gemensamma försvarsplanering i framtiden.

– Hela försvaret vinner på att vi får en bättre lägesbild, då vi kan utbyta information med andra Natoländer, säger kommendör Harju. Läs artikel