Verden blir ikke densamme, forsvarsforeningen.no

Forsvaret mangler mer enn 30 milliarder kroner på å nå de allerede politisk vedtatte mål i langtidsplanen for sektoren – og det er mål som ble vedtatt før krigen i Ukraina. Norge mangler en realitetsorientering om alvoret i situasjonen i verden i dag, blant politikere og i samfunnet. Realiteten er at Norge er dypt involvert i en krig med verdens største atommakt. Dette er et gjennomgangstema i den boken professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary slipper i morgen. Boken er høyaktuell.

I boken, som har fått tittelen «Verden blir ikke den samme» peker Matlary på at den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland har større implikasjoner enn bare territoriell strid. […]

Angrepet på Ukraina ga våre nordiske naboer Finland og Sverige et så stort sjokk at de meldte seg inn i NATO. Dette radikale steget sier mye, mener Haaland Matlary, for begge land har holdt på nøytraliteten som sin beste sikkerhetsstrategi – inntil nå.

– Men i Norge er det stort sett som før. Et lite øyeblikk, i desember 2022 holdt regjeringen pressekonferanse om høynet beredskapsnivå i Forsvaret og andre etater. Droneflyvninger fra ukjente operatører var et stort tema. Så dabbet interessen av. Krigen i Ukraina blir raskt en sak blant mange andre, selv om den er i nyhetene hver dag. Läs artikel