Veckans citat

”Sverige bör skäligen sträva efter två ting, å ena sidan att inte komma under den närbelägna supermaktens inflytande, å andra sidan att inte bli den andra supermaktens hotande utpost.”

 

Citatet är hämtat från Sverker Åströms bok Svensk neutralitetspolitik, Svenska Institutet 1983. Åström (1915  2012) var en av Sveriges mest erfarna diplomater. Om hans gärning kan man läsa här:

Sverker Åströms insats för Sverige, Mats Björkenfeldt – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

Sverker Åström gav ut sina memoarer, Ögonblick. Från ett halvsekel i UD-tjänst, 1992. Ett kapitel ur boken kan läsas här: Åström. Ögonblick från ett halvsekel i UD-tjänst. Utdrag-1