Varsellampene blinker for Norges sikkerhet, aldrimer.no

Etterretningsoffiserer fra sentrale NATO-land var torsdag 8. mars samlet på Ramstein Air Base i Tyskland. Formålet var å utarbeide en ny strategi for etterretningsarbeidet i lys av etableringen av NATOs nye Atlanterhavskommando. Den norske Etterretningstjenesten var ikke invitert. […]

Fra det allierte samarbeidet om jakten på russiske ubåter i Nord-Atlanteren og Barentshavet vet vi at det ikke er jevnbydighet mellom hva som deles når et stort land samarbeider med et lite. Norge deler mye og nesten alt det vi får inn av etterretning, men kravet er normalt at informasjonsflyten skal være under nasjonal kontroll og at informasjonen deles i ettertid. USA deler lite tilbake dersom det er informasjon og data som hentes inn av US Navys flåte av P-8A Poseidon overvåkingsfly eller fra andre amerikanske sensorplattformer. Det betyr at det Norge selv ikke henter inn av etterretning, er det ingen automatikk i at vi får kunnskap om.[…]

Det er liten tvil om at den beste løsningen er at Norge leverer tilfredsstillende nasjonalt på egen forsvarsevne og etterretningsarbeid i nord. Men vi må samtidig erkjenne at forsvarsevnen fortsatt er under enhver kritikk og at vi er helt prisgitt alliert hjelp dersom det virkelig gjelder. Når landets politikere har stilt seg slik slik de har gjort, nytter det ikke å være sikkerhetspolitiske primadonnaer i bilaterale møter og samtidig skryte utad av at vi er verdensmestere. Da er det viktigere å søke konstruktive løsninger som gjør at Norge blir tilfredsstillende beskyttet og samtidig får tilgang til viktig etterretning. Läs artikel