Varför är inte fler upprörda över Bank-id? aftonbladet.se

Andreas Cervenka, ekonomireporter

Föreställ er ett börsnoterat bolag, låt oss kalla det Svenska Pass AB, med exklusiv rätt att utfärda id-handlingar för utlandsresor. Som kan neka vilken kund de vill. Det är ett upplägg som om möjligt hade utlöst ännu fler mentala härdsmältor än passpolisens just nu riksbekanta haveri. […]

Bankerna har rätt att säga nej om de inte godkänner din legitimering, om du inte kan ge en tillräckligt bra förklaring till varför du behöver ett konto eller om “du tidigare varit ohederlig mot banken”, som det står på Bankföreningens hemsida. I praktiken ligger makten över vem som ska få vara fullvärdig medborgare i Sverige därmed hos en handfull börsbolag.

Detta är ingen ny observation. När tjänsten (ännu en gång) slutade fungera under en period häromveckan skrev journalisten Andreas Ekström på Twitter: “Märker ni hur sårbart Sverige är, totalt beroende av Bank-id, som är privatägt, och för nästan alla det enda aktiva alternativet? Läs artikel