Våreld 22, forsvarsmakten.se

Våreld 22 har cirka 4000 deltagare från 14 olika förband och skolor i både armén, flygvapnet och hemvärnet. Det är såväl värnpliktiga, som anställda soldater, officerare, specialistofficerare och elever från Försvarsmaktens skolor med i övningen. Planeringen för övningen har pågått i ungefär ett års tid.

Övningen genomförs på flera platser i mellersta och södra Sverige med koncentration kring Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i närheten av Skövde, Remmene, Skillingaryd, Hagshult och Revingehed. Läs pressmeddelande