Vår største fiende, forsvaretsforum.no

William Sætren, forsker og rådgiver

En ny debatt pågår om troverdigheten av Natos atomparaply. Bakgrunnen er at atomvåpenforbudet som ble fremforhandlet i FN har nådd terskelen for støtte som trengs for å tre i kraft som en del av folkeretten. Dette skjer allerede 22 januar 2021.

Senest i fjor vurderte Stortinget om Norge skulle støtte atomvåpenforbudet, men et flertall stemte imot. Argumentet var at forbudet er i strid med Norges rolle i Nato, hvor en betydelig del av alliansens forsvarsstrategi er basert på atomparaplyen. Nå som atomvåpenforbudet er i ferd med å bli en realitet, er det tegn på at flere av partiene som stemte nei i fjor, inkludert Arbeiderpartiet og KrF, vil vurdere saken på nytt.

Da er det er viktig at de rette spørsmålene stilles. Det er mindre relevant om atomparaplyen er troverdig eller ikke. Den viktigste vurderingen er om norske sikkerhetsinteresser ivaretas av den nåværende kjernevåpenpolitikken. […]

Norsk støtte for atomvåpenforbudet vil selvsagt ikke medføre nedrustning over natten. Men lik mineforbudet, som Norge er medlem av og USA fremdeles er imot, vil dette bidra til stigmatisering og nedrustning på lang sikt. Dette bør gjøres, ikke fordi atomparaplyen er mer eller mindre troverdig, men fordi den eksistensielle trusselen mot den norske staten er større med atomparaplyen en uten. Läs artikel