Vad har förändrats, egentligen?

Mats Björkenfeldt

År 2016 skrevs i det finska centerpartiets tidning Suomenmaa, under rubriken “Alliansfrihet ger stabilitet runt Östersjön” följande:

”Finlands och Sveriges alliansfrihet är mycket rimlig och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Detta är sant och kan inte upprepas tillräckligt ofta. Situationen i Östersjöområdet har inte, som ofta hävdas, förändrats enbart på grund av Rysslands ökande militära styrka och verksamhet. Den har naturligtvis också påverkats av Natos expansion som följde av anslutningen av fyra länder som gränsar till Östersjön. Finlands och Sveriges alliansfrihet har en lugnande effekt i området.”

När denna analys gjordes, hade Ryssland redan två år tidigare brutit mot FN-stadgan genom militär aggression på Krim och i östra Ukraina. Därefter har Ryssland under drygt två månaders tid fört ett närmast fullskaligt krig i landets östra och södra delar. Och det står klart att den ryska ledningen fullständigt miss­bedömt den ukrainska motståndskraften och att Ryssland har visat betydande militär svaghet.

Den svenska och finska debatten de senaste månaderna har varit känslostyrd och saknat grund i kunskap och sunt förnuft. Det finns därför skäl att åter lyfta fram vad den tidigare folkpartistiska utrikesministern Hans Blix uttalat om fortsatt alliansfrihet och stabilitet runt Östersjön.

Det finska centerpartiets analys 2016 var korrekt då och är korrekt idag. Det är därför överraskande att man just svängt i frågan  utan att ange några övertygande argument för mindre ”stability in the Baltic region”.